Posts Tagged ‘sovjet’

Anders Jallai skriver om ubåtssläppet

26 februari 2013

Anders Jallai fortsätter att skriva spännande. Den här gången om händelserna vid Horsfjärden när minspärren avaktiverades av högsta hönset och ubåten släpptes ut. Länk.

När man ändå är inne på Hors-fjärden, varför gör inte ansvariga en Fälldin och säger – Ja, jag släppte ut den, men jag kommer inte att tala om något mer. [Fälldin och Geijeraffären]

Annonser

Mördade NATO Palme? del 4 – summering

2 februari 2013

2:a världskriget förödde stora delar av Ryssland, vilket fick de att anamma en doktrin om att anfall är bästa försvar.

Det är dags att summera inläggen om den här teorin.

Del 1. Om Sveriges och Nordens nyckelposition i försvaret av Väst. Länk.

Del 2. Om Sveriges vana att inte hjälpa grannländerna vid för stor militär övermakt. Länk.

Del 3. Om kärnvapenhoten mot Sverige så länge vi i hemlighet stödde NATO. Länk.

Anders Jallai har skrivit två kompletterande artiklar på Newsmill om delar av denna teori. Stark koppling mellan Stay Behind och Palmemordet  och Underrättelsetjänsten misstänkte Palme för landsförräderi.

Om Jallai och andra fokuserat på NATOs motiv att bli av med Palme, så framträder istället en för mig ny bild av Palme.

Inte som landsförrädaren, utan som personen som försöker rädda Sverige undan ett kärnvapenanfall vid en konflikt mellan de två stora maktblocken och deras allierade. Eftersom Sovjet lärt sig läxan från andra världskriget där stora delar av Ryssland föröddes (se kartan ovan) skulle de slå till först vid ett krigsutbrott, med massiva kärnvapenanfall med kortdistansvapen. Det inkluderade attacker mot Sverige och vår infrastruktur, försvarsanläggningar och troligen städer för att hindra en mobilisering.

Där underrättelsetjänsten utbildas i USA och anammar en NATOiansk världsbild där Sverige som nation bara är en pusselbricka i kampen mot världskommunismen så värnar Palme genuint om att hålla Sverige utanför tredje världskriget genom att ompositionera Sverige mellan blocken. Han börjar föra en eftergiftspolitik mot Warzawapakten som om det fullföljts hade hållit Sverige och Norden utanför en konflikt. Där SÄPOs chef och militärer fokuserar på småsaker så framstår Palme som en större strateg och spelare med den hand som han och Sverige tilldelats.

En fullföljd eftergiftspolitik från Sverige och Nordens sida hade dock gjort försvaret av västeuropa omöjligt, vilket är ett rationellt skäl för NATO att faktiskt ingripa i Palmes planer. Om det skett eller inte kan vi nog först få reda på när NATOs arkiv kan tänkas offentliggöras, vilket förmodligen dröjer en hundra år.

Den andra starka teorin om en ensam beväpnad galning som stöter på Palme en mörk kväll, sliter fram sin revolver och skjuter honom kan man inte heller avfärda. Mordet på Anna Lindh var oerhört tragiskt och skedde ungefär så. Wikipedia.

Använder man Occams rakkniv och ställer de här två teorierna mot varandra finns det inget givet svar idag.

 

 

 

 

Mördade NATO Palme? Del 3 – SÄPO-chefens historia

29 januari 2013

Hittade en intressant artikel på Newsmill där en tidigare SÄPO-chef , Olof Frånstedt, skriver om de olika motiven och grupperingarna som misstänkts för Palmemordet. Länk.

CIA och MI6, britterna, var tveksamma till Palme. Han hade ju varit engagerad i CIA under sin studietid och i arbetet med de västeuropeiska studentorganisationerna. När han sedan blev partiordförande och statsminister upplevdes han som flat mot Sovjet och man visste att det fanns en rak kanal mellan KGB och en person i Palmes omedelbara närhet.

Detta gjorde att det fanns en osäkerhet och ett missnöje hos de västliga underrättelsetjänsterna men jag är helt säker på att skottet inte kom därifrån. Sverige var en allierad och det politiska priset skulle ha varit skyhögt om ett sådant dåd skulle ha avslöjats. Därtill hade det inte varit något praktiskt sätt att lösa ett politiskt problem, då skulle man ju ha tvingats till politiska lönnmord varje gång man var missnöjd med en regering.” 

Sverige var alltså en allierad. NATO-teorin jag leker med här bygger på att Sverige och Palme var på väg att överge den alliansen, vilket Olof Frånstedt själv säger i en annan intervju, i tidningen Fokus, för drygt ett år sedan. Länk.

Olof Frånstedt, i Fokusintervjun.

Jag misstrodde honom [Palme, red anm] för att han försökte få oss att avbryta samarbetet med CIA och in­leda ett samarbete med KGB. Den statschef som säger så är i ryssarnas garn eller rör sig åtminstone inom deras intressesfär. Det tydde på att han hade för avsikt att ändra det svenska försvarsbeslutet som slog fast att hotet mot Sverige kom från öst – vilket styrde vårt arbete. Sverige tillhörde västsidan, även om vi inte var med i Nato. En statsminister ska inte driva sin egen utrikespolitik, men det gjorde Olof Palme.

Längre ner i intervjun säger Olof F. följande:

Vi drevs av att vi visste vad en kommunistdiktatur var. Vilket Olof Palme uppenbarligen inte visste.

Du menar att er bedömning av situationen var realistisk?

– Javisst. Vilket bekräftades bland annat av den tjeckiske general, »Sjenja«, som hoppade av, placerades i Wiesbaden och som vi fick möjlighet att förhöra innan han transporterades till USA och han kunde berätta om den sovjetiska invasions­planen mot Sverige. Vi visste genom vårt underrättelsearbete hur ryssarna förberedde sig för detta, i stort och i detalj.”

Här måste jag nog ta en lite paus, vad är det han säger?

[… konstpaus …]

Olof F. , och därmed också Palme som informeras regelbundet, vet alltså hur Warzawapaktens anfallsplaner mot Sverige ser ut. De vet att Warzawapakten vid ett krigsutbrott kommer att preventivt spränga ett 30-50-tal kärnladdningar enbart i Sverige för att kunna ta sig fram och säkra Nordnorge och Öresund. De vet att det smyger omkring ubåtar med kärnvapentorpeder utanför våra örlogsbaser  ( U137s grundstötning ). Vad kommer NATO att göra för att hindra detta? när Sverige är atombombat sönder och samman? Ganska troligen kommer de att försöka slå tillbaka anfallsstyrkorna innan Öresund och Nordnorge fallit, eventuellt med samma mynt, landet är ändå radiakförgiftat till döds.

Palme och regeringen visste nog vad en kommunistdiktatur var. Men, en svensk regering och dess statsminister kanske hellre väljer att ställa Sverige utanför ett tredje världskrig och bli något av ett Finland, i utkanten av ett sönderbombat Europa. Det gör man genom att bygga rätt allianser redan innan ett krigsutbrott och ta bort incitamenten för och möjligheterna till atombombningar av Sverige. Regeringen gör troligen den helt korrekta bedömningen att Sverige kan stå utanför ett tredje världskrigs atombomber om vi låter Warzawapakten ta sig fram obehindrat över vårt område och det inte finns möjlighet för NATO att bekämpa de med atomvapen lagrade i Norge respektive Danmark.

Med den bakgrunden är det inte så konstigt om den svenska regeringen faktiskt hade för avsikt att ändra en del hemliga svenska försvarsbeslutet, vilket Olof F. alltså anklagar Palme och dåvarande regering för.

Regeringen gör det inte för att de inte vet vad en sovjetisk diktatur är, vilket Olof F, verkar tro, utan för att Sovjet var för militärt starkt, precis som Pressuen var 150 år tidigare i Dansk-Tyska kriget, vilket gjorde att den svenska regeringen struntade i vår kungs utlovade hjälp till Danmark den gången.

Som jag skrivit i tidigare blogginlägg skulle ett kärnvapenfritt Norden betyda att NATOs försörjningslinjer mellan USA och Europa inte skulle gå att upprätthålla, att ett större antal  Sovjetiska ubåtar skulle nå USAs ostkust från Murmansk samt deras Östersjöflotta inom en vecka jaga utanför England och Europa, dessutom med en strike-first doktrin innehållande kortdistanskärnvapen.

Att västs försvar kraftigt skulle försvagas om Norden ställde sig neutrala, tror jag att Palme och den svenska regeringen kallt räknade med. Det var ändå någon annans problem. NATOs problem.

Mördade NATO Palme? Del 2 – Vådan av dåliga allianser.

29 januari 2013

Expressen skriver lite mer om Stay-Behind-rörelsen och låter ansvariga avfärda att det skulle funnits svenska extremister inom den. Det är nog riktigt.

Jag skrev lite om NATO (North Atlantic Treaty Organization) för någon dag sedan och hur det försvarssamarbetet över Atlanten skulle bli omöjligt om de nordiska länderna valde att genomdriva en kärnvapenfri neutral zon. Länk. Min bärande tanke där är att de nordiska länderna helt enkelt kastar in handduken vid ett eventuellt krigsutbrott, vilket hade sparat stora delar av befolkningen från kärnvapenkrigets fasor. Hellre röd än död så att säga. Den svenska politiken under andra världskriget hade visat att Sverige skulle kunna hålla sig undan ett världskrig med lite eftergifter till den för tillfället starkaste spelaren. Danmark och Norge skulle också kunna göra det om de var kärnvapenfria. Fanns det kärnvapen där så skulle NATO kunna försvara sina ställningarna ganska effektivt med egna kortdistanskärnvapen, vilket i sin tur kräver att de slås ut av Warszawa-paktens kärnvapen. En ond cirkel helt enkelt som skulle utplånat en stor del av vår befolkningen. Men ömsesidig destruktion är också grunden i terrorbalansen.

Någonstans i bakhuvudet hade jag en historia om att såna här försvarssamarbeten som NATOs är rätt vanskliga och inte mycket att lite på när det verkligen gäller om de inte är skrivna i sten, eller om ens allierade faktiskt har något att vinna på att inte lägga sig i. Bästa exemplet är från de tysk-danska krigen i mitten på 1800-talet, när Schleswig-Holstein bryter sig ur Danmark och går med i det blivande Tyskland. Sveriges kung hade under inflytande av skandinavismen lovat bistå Danmark militärt,  men regeringen vågar helt enkelt inte ge sitt utlovade stöd till danskarna för att Preussen helt enkelt vuxit sig för starkt. Danskarna fick helt enkelt klara sig själva, vilket de inte gjorde. Länk.

Från att ha varit en förtäckt NATO-medlem, så började Sverige under Palme bryta sig loss och förorda en riktig neutralitet i händelse av krig, för det hade verkligen gynnat oss. Det och den svenska tanken på att ensidigt avrusta Danmark och Norge skrämde nog en och annan NATO-medlem rätt rejält.

Det finns en passus i Machiavellis Fursten som behandlar något liknande. Cesare Borgias strategiska avrättning av sin egen mycket ”dugliga” ståthållare Remirro de Orco.

Mördade NATO Palme?

27 januari 2013

Ett för mig nytt Palmespår presenteras i dagens DN. Länk. För en gångs skull finns ett motiv som logiskt skulle kunna motivera det mordet.

Palme var på väg till Moskva och avtalsförhandlingar med Sovjet vilket troligen gällde att Sverige skulle ställa sig utanför ett krig, och eventuellt få med sig Norge och Danmark. För Sveriges del skulle det innebära att vi slapp kärnvapen och invasionshot, vilket för Sverige skulle vara riktigt bra. Warszawapaktens försvarsplaner innebar nämligen blixtanfall med en 30-50 kärnvapen mot svenska städer samtidigt som västeuropa fick smaka 3000 ytterliggare kärnladdningar. Länk och lite tidsanda från Alphaville och min tonårstid.

För svenska folket hade ett icke-angreppsavtal med Warszawapakten inte varit något konstigt. På pappret och i sinnet var vi neutrala, så inrikespolitiskt, ekonomiskt och politiskt fanns bara vinster för svensk del med ett sådant avtal ”på riktigt”.

Sveriges flygplatser är sedan 2:a världskriget byggda för att ta emot Nato-flyg, våra ubåtsofficerare utbildades på Nato-ubåtar och FRA:s personal är fortfarande tränad i USA. Ett byte av försvarsdoktrin från denna ”hemliga” plan till att faktiskt anamma den ”officiella” neutralitetspolitiken hade ställt till det rejält för Nato (Nord Atlantiska försvarspakten). Se även nyligen utkomna Den Dolda Alliansen.

Kontrollen över Östersjöns utlopp har lett till krig i över 1000 år och Barents hav hade nu blivit lika viktigt för Sovjets flotta i Murmansk. Se bilden från Warszawapaktens krigsplaner. Om Danmark, Sverige och Norge skulle ställa sig utanför ett krig, vilket på sätt och vis hände i 2:a världskriget, skulle Europa kunna isoleras från amerikanska fartygskonvojer och inte kunna hållas speciellt länge, på fem veckor skulle allt vara över.

Hade jag varit ansvarig i Storbritannien, Västtyskland eller Frankrike så hade jag inte gillat det här. Palmes eventuella kommande avtal hotade deras existens. Utan försvar av den norra flanken så var läget hopplöst för Västeuropa och det skulle troligen räcka med en begränsad kärnvapeninsats i Västtyskland för att tvinga alla länder till underkastelse. Palmes eventuella avtal hotade alltså själva kärnan i terrorbalansen. Det var därför helt otänkbart för Nato att låta Norge och Danmark falla/ställa sig neutrala. Vilket vi och de andra nordiska länderna faktiskt skulle tjäna enormt på vid en eventuell krigssituation där varje annan nation omedelbart skulle bombas sönder och samman av kärnvapen i en pre-emptive strike.

Riktigt bra motiv finns alltså för ett Nato-ingripande i Palmes neutralitetsplaner och tankar på en nordisk kärnvapenfri zon. Tidpunkten för mordet är tydligen en vecka innan förhandlingarna med Sovjet skulle dra igång på riktigt.