Sommar på PRV – godkänner vilseledande varumärken

by

Jag nås av nyheten att Kristdemokraterna har varumärkesskyddatVerklighetens folk”.

Eftersom vi inom Piratpartiet, i all ödmjukhet, alltid vet bäst inom området upphovsrätt och varumärkesskydd har jag därför begärt en förklaring från Patent och Registreringsverket som handlagt ärendet –

Hej PRV, enligt tidningarna så har Kristdemokraterna fått igenom varumärkesansökningar med orden ”Verklighetens folk” och ”Ett mänskligare Sverige”. De säger att de kommer att använda dessa i valrörelsen.

Jag undrar hur de kunde få dessa ord som varumärken?

Uppenbarligen bör dessa inte ha gått igenom er kontroll då varumärkena ägnade att vilseleda allmänheten inte är tillåtna.

mvh Anders Hedberg

Annonser

Etiketter: , ,

21 svar to “Sommar på PRV – godkänner vilseledande varumärken”

 1. Tweets that mention Sommar på PRV – godkänner vilseledande varumärken « Piraten Anders -- Topsy.com Says:

  […] This post was mentioned on Twitter by Piratbloggar and Björn Nilsson, piratenanders. piratenanders said: Sommar på PRV – godkänner vilseledande varumärken: http://wp.me/pFGpc-gh […]

 2. Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället » Kd + Ny demokrati + Sd + RSFL Says:

  […] Piraten Anders så är PRVs godkännande av varumärket vilseledande reklam medan Beelzebjörn tar upp Berts förkärlek för ordet verkligheten samt att Görans look redan […]

 3. Är det tolerans att acceptera djurplågeri - och hur tusan kan kristdemokrater får patent på verkligheten? | Kulturbloggen Says:

  […] Anders har protesterat i ett brev till PRV, berättar han i sin blogg: Hej PRV, enligt tidningarna så har Kristdemokraterna fått igenom varumärkesansökningar med […]

 4. Fredrik Says:

  Aha, nu blev jag på bra humör. Tackar

 5. LeoB Says:

  Innebär inte det här att PRV förutom att ha troligen ha brutit mot regeln att inte tillåta varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten också samtidigt har favoriserat ena sidan i valrörelsen?

  Är detta verkligen tillåtet? JK?

 6. Anders Andersson Says:

  Ett ostyrkt värdeuttryck som ”verklighetens folk” räcker nog inte för att uppfylla varumärkeslagens definition av ”vilseledande”. Den regeln är avsedd att stoppa annars formellt klanderfria varumärken som ger intryck av att vara något annat än ett varumärke, till exempel trekronorssymbolen i lilla riksvapnet som anger statlig myndighet. Inom näringslivet finns det gott om liknande uttryck utan saklig grund som registrerats som varumärken.

  Inte heller kan man säga att PRV har ”favoriserat” ett visst politiskt parti. Det är KD själva som har ansökt om varumärket, och PRV arbetar enligt principen ”först till kvarn”.

  Däremot menar jag att detta är ett missbruk av varumärkesskyddet, i och med att det är avsett för märken som används i näringsverksamhet. I första hand handlar det om återgivning av märket på saluförda varor, men även vid marknadsföring av tjänster. Skyddet hindrar inte någon från att använda märket i ickekommersiella sammanhang, till exempel genom att på fritiden gå omkring med texten på en tröja tillsammans med valfri partisymbol (att däremot trycka och sälja sådana tröjor kan vara problematiskt).

  Enligt DN:s faktaruta har KD registrerat varumärket bland annat för ”politisk propaganda ej för kommersiella ändamål”, ”publicering av texter (ej reklamtexter)” och ”textförfattande tjänster (annat än reklamtexter)”. I vilken mån utgör detta ”näringsverksamhet”? Om KD tror sig kunna hindra den som yrkesmässigt författar politiskt kampanjmaterial från att använda frasen ”verklighetens folk” i brödtext eller ens i rubriker, då tror jag att de grovt överskattar varumärkesskyddets räckvidd.

  Det finns dock mig veterligen ingenting i regelverket som hindrar PRV från att godkänna ansökan bara för att sökanden räknar upp användningsområden som inte är strikt kommersiella; syftet med att ange användningsområdena i ansökan är att avgränsa skyddet gentemot det som gäller för andras varumärken. Exempelvis skulle SD kunna registrera samma uttryck som sitt varumärke i några andra varuklasser, såsom järnföremål och kemikalier som KD tydligen inte tänkt sälja…

  Det är som med patent; de juridiskt intressanta frågeställningarna prövas först vid en eventuell tvist, inte vid registreringstillfället. KD har stakat ut sitt hävdade revir, och nu är det upp till andra att påtala konflikter med deras revir. Det är knappast PRV som skall klä skott för att registreringen innehåller tveksamheter.

  Verkligt intressant blir det dock om och när de mer hårresande kraven i ACTA-förhandlingarna skall tillämpas, och tullen börjar gå igenom resenärernas bagage i jakt på otillåten politisk propaganda, utan att KD ens har bett om det! 😉

  • Anders Hedberg Says:

   Intressant, jag nerdar in på det här lite seriösare spåret.

   Även om varumärkesskydd är till för kommersiellt skydd, så känns det närliggande att anta att man bör kunna använda det i politiska sammanhang. Man tar det av samma anledningar – att ingen annan ska kunna använda samma ord i ett visst sammanhang samt att samma typ av kostsam inarbetning krävs. Utan att kolla källor så har jag för mig att andra partier tidigare också varumärkesskyddat uttryck och ord. Kallt räknar jag med att KD vill skydda sig mot SD som börjat använda uttrycket allt mer.

   Vad blir här nästa steg? Jag skulle tro att om KD tar kontakt med tullen så kommer tullen REDAN IDAG, alltså även utan ACTA, att bli tvungna att beslagta politiskt material som inte är godkänt av KD och som innehåller uttrycken ”Verklighetens folk”. Tryckerierna utomlands är billigare, och det skulle inte vara helt otroligt att en pall med affischer fick brännas upp om man jobbar rent juridiskt. Om det är politiskt möjligt vet jag inte, det är lite väl mycket censur över den övningen för att ens KD skulle slippa undan med att bränna SD reklam.

   • Anders Andersson Says:

    Visst, det finns säkert många registreringar gjorda med avseende på annat än näringsverksamhet, men som sagt är det inte PRV som skapar rättspraxis vid registreringen, utan domstolarna (inklusive Patentbesvärsrätten) vid tvister mellan enskilda eller besvär över PRV:s beslut. Enligt 20 § första stycket:

    Är ansökningshandlingarna fullständiga och finns det inte något hinder för registrering, skall varumärket tas in i registret och en kungörelse om detta utfärdas.

    Även om ansökan innehåller skyddsanspråk som en domstol sannolikt skulle höja på ögonbrynen inför vid en tvist, så hittar jag inget i varumärkeslagen som ålägger PRV att pröva dessa anspråk i vidare mån än vad 14 § medger (jag ser nu att mitt exempel med lilla riksvapnet var illa valt, då det täcks in redan av punkt 1, så vi får väl gå till förarbetena om vi vill utreda exakt vad ”vilseledande” innebär i det här sammanhanget, men jag tror fortfarande inte att det är tillämpligt på politiska värdeuttryck).

    Det finns närmare en halv miljon registrerade varumärken i Sverige, men endast en liten bråkdel av dessa torde någonsin ha varit föremål för tvister. Känner du till något exempel på en tvist som inte involverar åtminstone ett kommersiellt företag?

    Det finns förstås ett behov även utanför näringslivssektorn att skydda organisationers namn och logotyper, och detta är väl vad man försöker åstadkomma med hjälp av varumärkesregistret, fast jag tvivlar på att det skulle hålla i domstol. Jag sitter själv i styrelsen för en ideell förening som för 20 år sedan registrerade sin logotyp som varumärke (det måste förnyas vart tionde år, så jag har anledning att titta på frågan i höst), men eftersom vi inte själva bedriver näringsverksamhet i egentlig mening, så torde den enda rättsliga effekten av detta vara att vi kan hindra företag från att åka snålskjuts på vårt rykte genom att utnyttja logotypen i sin marknadsföring.

    Namn på firmor och aktiebolag har dock sitt eget särskilda skydd, som inte har med varumärkesregistret att göra (annat än att firmanamnet ofta används också som varumärke). Även ideella föreningar hamnar väl i firmaregistret?

    Politiska partier har sitt eget register hos Valmyndigheten, med det enda syftet att identifiera dem vid allmänna val. Om lagstiftaren velat att partierna också skulle kunna förvärva ensamrätt till politiska slagord och kampanjuttryck, då hade vi förmodligen fått en särskild lag för det ändamålet. Varumärkeslagen är inte tillämplig utanför näringslivssektorn. Eller skulle (s) ha ensamrätt till ”ordning på Sveriges ekonomi” och (mp) till ”vi lovar inte guld, men gröna skogar”?

    Jo, en hel del av ACTA är nog redan implementerat på nationell basis, men jag betvivlar att kontrollen av varumärken är så långtgående och heltäckande som ACTA verkar eftersträva. Gucci-väskor och rolex-ur, ja, märkesjeans och mediciner om de kommer på lastpallar, men svenska tullen har väl inte börjat beröva resenärer de converse-lookalikes de går och står i? Vad gäller trycksaker (även affischer) så är de föremål för grundlagsskydd och får därför inte beslagtas före spridning ens om varumärkesintrånget är uppenbart. Menar du att tullen inte respekterar TF?

   • Anders Hedberg Says:

    Som svar till Anders Andersson – börjar bakifrån. Just varumärken har jag lite för dålig koll på men för patenterade saker så kan man redan idag begära att tullen ska hålla kvar saker som de tror gör patentintrång. Typiska exemplet är MP3 spelare. Nu är svenska tullen inte så uppdaterade på det, jag har fått olika svar där. Tyska och Holländska är dock på hugget så dit ska man inte importera saker.
    Minns jag rätt så har jag sett en artikel om en kille i Sverige som kommit med typ 5 par skor och då blivit haffad i tullen och fått lova att förstöra skorna. Någon sorts rimlighetsbedömning om det är för privat bruk eller om man ska sälja de verkar tullen göra.

    Jag har försökt få igenom både aktiebolagsnamn och varumärken, men som glad amatör och det har alltid skitit sig. Förmodligen använder jag fel språk när jag ansökt, men att det t.ex. inte får finnas förväxlingsmöjligheter med skor och jumpakläder och varumärket ”factory” för min websajt ”factorycode” gjorde att det inte gick att använda som företagsnamn. Då undrar man lite hur KD kan få igenom såna här allmängiltiga floskler som dessutom använts av Ny Demokrati tidigare (ok, det är egentligen inte ett hinder i juridisk mening då det inte är registrerat just nu, men men…) både SD och RFSL använder det definitivt.

   • Anders Andersson Says:

    Skillnaden mellan dina och KD:s ansträngningar är just att du har utövat näringsverksamhet i konkurrens med annan näringsverksamhet, medan KD inte gör det. Aktiebolagsnamn är för övrigt något helt annat än varumärken; bolagsnamnet måste vara unikt i hela landet, oberoende av vilken bransch bolaget verkar i, medan ett varumärke bara behöver vara unikt i sin specifika klass (det finns 45 klasser, varav 34 klasser avser varukategorier och elva tjänstekategorier). Musik av ABBA inkräktar inte på skyddet för Abba ansjovis, helt enkelt därför att ljudinspelningar och livsmedel tillhör olika klasser.

    Ny Demokrati registrerade sannolikt inte sin användning av uttrycket ”verklighetens folk” på 1990-talet, så det finns väl ingen uppgift om vilken klass det skulle ha tillhört. Ett varumärke kan vinna erkännande också genom inarbetning, alltså att det används i näringsverksamhet utan någon registrering, men då återstår likafullt frågan: Inom vilken varumärkesklass använde Ny Demokrati uttrycket när det begav sig? Var det måhända på galoscher (klass 25)?

    För övrigt kan knappast PRV åläggas att pröva varje varumärkesansökan mot den uppsjö av inarbetade men ej registrerade varumärken som finns, utan det blir helt enkelt den som innehar ett inarbetat varumärke som får föra talan mot registreringen. Det är därför som registreringen offentliggörs och allmänheten uppmanas att inkomma med sina invändningar. Finns Ny Demokrati ens kvar som juridisk person, eller finns det någon som kan sägas ha övertagit det före detta partiets immateriella tillgångar? Har SD eller RFSL hört av sig till PRV? Även i deras fall gäller att de måste peka på någon näringsverksamhet där KD konkurrerar med dem. Ballongförsäljning? Konsultarbetete?

    Vi bör inte fästa så stort avseende vid att något enskilt rättsanspråk finns bokfört hos en myndighet; det behöver inte betyda någonting alls. Efter en förenkling av registreringsförfarandet för patent i Nya Zeeland (eller om det var Australien) skickade någon på pin kiv in en patentansökan på hjulet och fick den registrerad; det betydde strängt taget inte att myndigheten hade förbjudit alla andra att tillverka hjul, utan bara just att den hade registrerat anspråket. På 1980-talet vände sig Dennis Hope till myndigheten för registrering av markegendomar i San Francisco och anmälde sitt anspråk på ett stycke mark som ingen annan hade tagit i besittning än, nämligen hela månytan! Dessutom registrerade han sin affärsidé (att sälja mark på månen) som ett litterärt verk för att erhålla upphovsrätt till det (detta var innan USA hade anslutit sig till Bernkonventionen). Båda registreringarna är sannolikt korrekt gjorda, men de har knappast den rättsliga innebörd som Lunar Embassy gör gällande på sin webbplats…

    Fast jag fick en idé. Skulle man inte kunna fildela tomträtter på månen, och på det viset finansiera internationell terrorism? 🙂

   • Josef Boberg Says:

    Månen är intressant, verkligen… 😉 🙄

   • Anders Hedberg Says:

    Månen är ju lite långt borta, men en egen satellit vore ju annars högst lämpligt. Minns jag rätt så flyttade ju Stenbeck alla satellitsändningar med barnreklam till London för att komma undan de svenska lagarna mot just barnreklam.

    Månne får vi se nya förslag på förbud mot parabolantenner (märklig koppling till kulturarbetarna här igen. Socialdemokrater + kulturarbeterare = märklig röra )

    http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=22&t=37301#p555902

 7. KD trademarkar ”Verklighetens folk”… « Full Mental Straightjacket Says:

  […] även Kunskapssamhället, Piraten Anders, Beelzebjörn och […]

 8. Politiska inlägg från Twingly 2010-07-23 Says:

  […] Sommar på PRV – godkänner vilseledande varumärken […]

 9. Josef Boberg Says:

  Men vilseleder allmänheten gör väl ALLA de nuvarande riksdagspartierna – eller ❓

  Men ”kul” i alla fall att ett av dessa partier har fått varumärkesskydd på att göra det.

  • Anders Hedberg Says:

   Jag hade nog mer jämfört med en enögd som leder en blind (papegoja). Mycket tjat och gamla upprepningar, men dålig syn framåt 😉

   Sen delar jag inte synen på att blockpolitiken får extrempartier att växa, jämför USA (jag har noll koll ska jag säga, men det är i Europa i de svaga politiska systemen som vi har de rasistiska och enkla lösningarnas partier)

   Att det sen skulle vara dödande för det politiska intresset är nog mer sant, konkurrans och småskalighet främjar nya vinklingar och ideér som inte ryms inom storföretagen. Troligen även inom politiken.

   • Josef Boberg Says:

    Tips. Skriv Aktiv Demokrati på en blank valsedel i höstens val – och Du gör vad Du kan för att bidra med att förändra PartiKratiVANSTYRET till kontinuerligt FolkStyre, verkligen… 💡

   • Anders Hedberg Says:

    Hmm, en del felaktiga påståenden på den sidan 😉

    ”De påstår bl.a. att deras kompetens inte kan jämföras med folkets.” – Ge mig en källa på det tack.

    ”Ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökande rasism och ökad fattigdom. ” – Ge mig en källa på det också… kriminaliteten sjunker faktiskt. Rasismen förmodligen också.

 10. Immaterialrätt som vapen | copy is right Says:

  […] visar snyggt hur immaterialrätt fungerar som vapen. Både RFSL (Kristdemokraternas nemesis) och SD (Kristdemokraternas fans) har använt termen […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: